Diensten

waterwoning-verkocht

Verkoop

Bij de verkoop van uw woonboot krijgt u met veel aspecten te maken, waaronder bijvoorbeeld:

Drijvend Wonen kan voor u uw woonboot verkopen. De gehele verkoop kan voor u geregeld worden, tot en met de overdracht bij de notaris. In overleg wordt bepaald wat de vraagprijs is, op welke wijze geadverteerd wordt en of er bijvoorbeeld verkoopborden geplaatst worden. Alles tegen een aantrekkelijk tarief.

Wilt u zelf een deel van de verkoopactiviteiten uitvoeren? Dan kunt u in sommige situaties kiezen voor de levering van deeldiensten.

Het is raadzaam voorafgaand aan de verkoop alles in orde te hebben, ook met betrekking tot overdraagbaarheid van het gebruik van de ligplaats. Het regelen van dergelijke zaken kunt u door Drijvend Wonen laten uitvoeren binnen een geheel traject of als deeldienst.

Taxatie

In meerdere situaties kan het nodig zijn een woonboot te taxeren. Als u bijvoorbeeld de aankoop van een woonboot of de aanschaf van een nieuwe ark wilt financieren. Of uw bestaande financiering wilt aanpassen.

Ook kan het voorkomen dat u de waarde van een woonboot of andere drijvende woning wilt weten bij bijvoorbeeld wijziging van een relatie of andere (familie)omstandigheden.

Drijvend Wonen is als makelaar/taxateur woonarken en woonschepen EMCI-gecertificeerd en kan zorgen voor een taxatie met bijbehorend taxatierapport. Dat is mogelijk voor financieringen bij onder meer Orange Credit, de Rabobank en de Triodos Bank (en bestaande financieringen bij onder meer de ING).

waterwoning-loopbrug

Aankoop

Bij de aankoop van een woonboot met ligplaats komt er veel op u af. Veelal gebeurt dat in een fase waarbij u zich mogelijk laat leiden door uw emotie. Zo’n mooi plekje of zo’n knusse woonboot had u altijd al willen hebben.
Een dergelijke gemoedstoestand heeft vaak geen gunstig effect op het nemen van een verstandige beslissing. U wilt misschien wel letterlijk, maar toch niet figuurlijk “het schip ingaan” en geholpen worden bij vragen als:
Is de ligplaatsvergunning in orde? Wie vertelt me of er niets aan de woonboot mankeert? Is het prijsniveau wel reëel?

In zo’n situatie is een aankoopadvies of -bemiddeling een mogelijkheid. Daarmee bent u in staat een rationele beslissing te nemen en mogelijk kosten te besparen.

De eenvoudigste mogelijkheid is een éénmalig (gezamenlijk) bezoek voor het bezichtigen van de betreffende woonboot. Na afloop daarvan krijgt u een advies over de woonboot, de ligplaats en dergelijke, waarmee u verder kunt.
U kunt dan eventueel besluiten zelf verder te gaan, maar ook kan in overleg een (vervolg)dienst op maat geleverd worden, met het onderhandelen over de aankoopprijs, onderzoek naar overdraagbaarheid van ligplaatsgebruik (vergunningen e.d.), het goed tot stand laten komen van een koopovereenkomst en dergelijke.

Bemiddeling

Onenigheid over woonbootsituaties kan juridische touwtrekkerij tot gevolg hebben. Als er geen goede communicatie plaatsvindt tussen partijen, kunnen die als kemphanen tegenover elkaar komen te staan. Met mogelijk langdurige en kostbare procedures tot gevolg.

Drijvend Wonen kan u in veel situaties van dienst zijn met bemiddeling, om in redelijkheid tot een oplossing te komen. Met mediation of een andere vorm van bemiddeling kan vaak een goed resultaat bereikt worden.